-asta fannst í 1 gagnasafni

-asta kv. viðskeytt no. Skiptist á við -usta (1) sem er nær einrátt í nútímamáli. Myndar einkum verknaðar- og óhlutstæð no. af sögnum, t.d. þjónasta: þjónusta af þjóna, kunnasta: kunnusta af kunna, unnasta > gerandnafnorð af unna, önnusta af anna(st), en einnig nafnleitt af lo., hollusta af hollur, ærusta af ær (eða af so. æra?). Víxlin -asta: -usta eru hliðstæð við -agur: -ugur; -sta er af germ. *-stōn, en það er n-afleiðsla af *-sta-/*-stō, sem er enn samsett af *-s- (upprunalega stofnlægur hluti grunnorðs) og afleiðsluviðskeytinu *-ta-/*-tō (*-þa-/*-þō).